Logg inn | Opprett brukerkonto
Filmgrid
man tir ons tor fre lør søn
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Dead Man Walking (1995)

Originaltittel: Dead Man Walking

Søster Helen Prejean engasjerer seg kraftig i kampen for de svakes rett til et verdig liv. Det er her hun kommer over Matthew Poncelet, som sitter på døds-celle og venter på å bli henrettet. Til å begynne med virker det som om Poncelet er et følelsesløst villdyr som ikke fortjener å leve, men etterhvert blir den fromme nonnen mer og mer engasjert i Poncelets sjebne. Hun er frustrert over at han ikke lar følelsene komme til overflaten, og forsøker å hjelpe ham. Etter lang tids arbeid skjønner hun at det er håp også for Poncelet, men spørsmålet nå er om hun har tid nok, for klokken begynner for alvor å tikke for Poncelet´s liv: Henrettelsen er like rundt hjørnet!

Omtale

DVD-utgivelsen Sean Penn og Susan Sarandon i sterkt drama fra en amerikansk dødscelle.

Søster Helen Prejean (Susan Sarandon) vier sitt liv til sosialt arbeid blant sammfunnets minst priviligerte. Etterhvert etablerer hun kontakt med Matthew Poncelet (Sean Penn), som er dømt til døden for drap på et ungt par. Søster Helen er totalt uforberedt på hva som venter henne.

Poncelet er en kald og tilsynelatende følelsesløs mann. Men det utvikles et spesielt bånd mellom han og søste Helen, som sjokkeres av hans raseri, hat og uvilje til å ta et oppgjør med seg selv om den grusomme handlingen han har begått.

SF


Et komplekst forhold utvikler seg mellom en nonne og en dødsdømt fange i et amerikansk fengsel. Basert på en selvbiografisk bok av Sister Helen Prejean, der hun skildrer sin kontakt med Matthew Poncelet som ber henne om å være hans åndelige rådgiver i de siste dagen før henrettelsen, et oppdrag ingen kvinne før henne har påtatt seg. Mens dagen for henrettelsen nærmer seg, blir Helen mer og mer opptatt av de ulike sidene hos den unge mannen som uvisst av hvilken grunn har begått et brutalt dobbeltdrap på to unge mennesker. Hun er villig til å kjempe for hans liv, men må samtidig overvinne sine egne redsler. Og Poncelet må på et eller annet stadium komme til forståelse med seg selv og den handling har begått for å søke nåde og tilgivelse. En av Helens vanskeligste oppgaver er å henvende seg til ofrenes foreldre, som mest av alt forventer at Poncelets dødsdom skal yte de etterlatte en form for rettferdighet.

Tim Robbins debuterte som regissør av den politiske satiren Bob Roberts i 1992, etter en oppsiktsvekkende kort og bejublet karriere som skuespiller. Dead Man Walking er et intenst kammerdrama, som i lys av sitt tema rundt dødsstraffen, godt kan sammenlignes med filmer som I Want to Live (Susan Haywards Oscar-belønte rolle i 1958) og Kieslowskis film Du skal ikke drepe.

Film & Kino


Den oppegående skuespilleren Tim Robbins har også tidligere forsøkt seg i regifaget med komedien Bob Roberts (1992). Ikke for å forsmå den prestasjonen, men med Dead Man Walking har han tatt et langt steg opp.

Den er basert på den katolske nonnen Helen Prejeans erfaringer som sjelesørger for dødsdømte fanger i Louisiana.

Robbins' samboer Susan Sarandon har hovedrollen sammen med Sean Penn, som spiller en av de ekleste forbryterne festet til film noensinne. Penn gjør for øvrig sin beste rolle - det kan ikke vært lett å gjøre en sånn drittsekk flerdimensjonal. Sarandons søster Helen-skikkelse er heller ikke så helgenaktig som jeg hadde fryktet.

Det er en enkel historie, uten annet å støtte seg på enn godt spill - som det altså er - og et følelsesladet tema. Mindre filmskapere ville kanskje henfalle til melodrama, men ikke Robbins.

Han sier selv at han ikke ville ta standpunkt i filmen, selv om han personlig er motstander av dødsstraff. Det virket feigt på meg, som om Robbins var redd for å frastøte USAs mange tilhengere av dødsstraff fra billettlukene. Det er ikke tilfellet.

Dead Man Walking er nøkternt fotografert, uten fancy kamerabevegelser. Ett unntak er scenen der Sarandon treffer Penn for første gang. Kamera skifter fokus mellom gitteret og mennesket bak, slik at metallhinderet vokser og krymper, myknes og hardner til i konturene. Det skaper en voldsom dynamikk i møtet mellom engel og djevel.

Filmen kan oppfattes som nøytral, men fordi Robbins har gjort den så virkelighetstro som mulig, fremtvinger den etter min mening bare ett mulig svar: Nei til dødsstraff.

Og fordi nå filmen engang er en påminnelse om hva som foregår i mange land: Husk å sende noen kroner til Amnesty!

Terning 5 Erlend Eskeland

FilmMagasinet nr. 2 - 1996


Hva sa pressen?

Kammerspill om en dødsdømt fange som oppnår nær kontakt og vennskap med en nonne før henrettelsen. "Opprinnelig, intelligent humanisme av slik karat er sjelden i dagens amerikanske film. Sjelden, og derfor dyrebar." (H.K. Arb.) "Et filmatisk vågestykke, som ikke bare er blitt til en glimrende film, men som også åpner for individuell ettertanke." (T.E. Dagbl. 5 poeng.) "Regien er følsom og uhysterisk, manuset har sett nyansene... et kunstverk med retningssans." (P.H. Aft.) " - anbefales varmt som en meget sterk film som setter varige spor i sinnet." (D.Aa. Vårt L.)

Film & Kino


Helen er tilsluttet en liten katolsk nonneorden som vier livet til sosialt arbeid utenfor klosteret. Hun kommer i kontakt med Matthew, som er fengslet og dømt til døden for voldtekt og drap. Matthew skal snart henrettes, og søster Helen forsøker å gi ham styrke til å akseptere straffen.

NRK2


Studiemateriell til filmen Beregnet for 9. klasse og videregående skole Utgitt i samarbeid med skolefilmutvalget

DEAD MAN WALKING

En film om: Dødsstraffens etiske dilemmaer, om alvorlige forbrytelser, menneskekjærlighet, hevnlyst og tilgivelse.

Anbefalt bruk i skolen

9. klasse: Berører sentrale temaer i fagene kristendom/livssyn og samfunnskunnskap, som straff, tilgivelse, hat, kjærlighet, lov og rett, menneskerettigheter, rasisme O.a. Arbeid med filmanalyse er relevant for norskfaget.

Videregående skole: Filmen kan brukes i samfunnslære, samfunnskunnskap, og rettslære for å belyse temaer som kriminalitet og straff, personvern og menneskerettigheter. I religion/etikk kan filmen være utgangspunkt for drøfting av menneskeverdet

*Om filmmusikken Produsentene inviterte en rekke kjente rockemusikere til å komponere musikk inspirert av filmens tema - deriblant Bruce Springsteen, Johnny Cash,TomWaitz, EddieVedder og Patti Smith. En del av denne musikken benyttes i filmen, mens flere av de innkomne stykkene dessuten finnes på soundtracket "Dead Man Walking".

Om boka "Dead Man Walking" og bakgrunnen for filmatiseringen Den katolske nonnen Søster Helen Prejean begynte for 14 år siden å brevveksle med en dødsdømt fange i Louisiana. Hun opprettet etterhvert også kontakt med andre dødsdømte fanger, og hennes erfaringer fra arbeidet som sjelesørger for disse fangene ble med tiden nedtegnet i boka "Dead ManWalking". Susan Sarandon fattet interesse for søster Helens bok, som hun ga videre til sin samboer, regissøren Tim Robbins. Paret, som er kjent for sitt sosiale engasjement, fikk så ideen til å lage en film som belyser problematikken rundt dødsstraff fra flere sider, og som kan inspirere publikum til nyansert refleksjon og stillingtagen. Matthew Poncelet i filmen er en oppdiktet person med likhetstrekk fra flere "virkelige" dødsdømte.

Handlingen

Søster Helen er tilsluttet en liten katolsk nonneorden som vier livet til sosialt arbeid utenfor klosteret, blant samfunnets minst priviligerte. Etterhvert etablerer hun kontakt med Matthew, som er fengslet og dømt til døden for voldtekt og drap på et ungt par. Han skal snart henrettes med en dødelig injeksjon. Kommunikasjonen innledes med brevveksling mellom den sympatiske Helen og forbryteren Matthew - som så absolutt ikke er positivt framstilt. Etterhvert besøker hun ham i fengselet, og blir sterkt engasjert i arbeidet for å søke om hans benåding. Samtidig som henrettelsen virker mer og mer uunngåelig, forsøker hun å gi ham styrke til å akseptere straffen. Parallelt trekkes hun inn i støttearbeidet rundt voldsofrenes etterlatte, der hun forholder seg til deres sorg, raseri og hevnlyst samtidig som hun forsøker å forstå Matthews handlinger. Hva som egentlig skjedde drapsnatten, rulles opp gradvis i glimtvise tilbakeblikk.

Forslag til arbeidsoppgaver og spørsmål til diskusjon.

Forarbeid

Det kan være en fordel å sette problematikken rundt dødsstraff på dagsorden før en ser filmen. Aller først kan en be elevene skrive ned alle argumenter som brukes for dødsstraff, og alle mot. Argumentene noteres på tavla og debatteres.

Om filmens tittel, budskap og virkemidler 1. Tittelen henspiller på advarselen som ropes ut i det en dødsdømt fange føres til henrettelses-stedet Hvilke tanker glør du deg når du hører tittelen? Hvorfor tror du filmskaperen har valgt akkurat denne tittelen? Hvorfor har ikke filmen fatt en norsk tittel? Prøv om du kan lage en tittel som forteller noe om innhold eller budskap.

2. Hva handler filmen om - bortsett fra dødsstraff? Hva mener flmskaperen om dødsstraff? Ønsker filmskaperen å påvirke seerens holdninger på noe vis?

3. I Norge har vi ikke dødsstraff Er filmens temaer derfor irrelevante/ uaktuelle for nordmenn, eller kan problemene overføres også til vår hverdag? Begrunn svaret.

4. Hvilke filmatiske virkemidler brukes for å -beskrive personene og forholdet dem i mellom -gjengi forhistoriene, dvs. forbrytelsen og Helens barndom -skape spenning/ forventning om at noe skal skje -evt påvirke seerens holdninger/ meninger

5. Hvordan brukes ulike musikkinnslag for å understreke handlingen/ bid dene i forskjellige scener? Hvilke budskap kan en finne i tekstene?

6. Gi eksempler på bruk av symboler og symbolske handlinger.

7. Hvilke bibelsitater og henvisninger til Jesu liv husker du fra filmen? Hvorfor har regissøren valgt å trekke fram disse kjente uttrykkene fra Bibelen?

8. Hva er filmens dramatiske høydepunkt?

9. Hvilken scene gjorde sterkest inntrykk på deg - og hvilke virkemidler var tatt i bruk i denne scenen?

Om Matthew

1. Beskriv Matthew. Utseende. Hvilke positive og negative egenskaper har han? Alder? Familieforhold? På hvilke måter får vi informasjon om personen Matthew? (f.eks. gjennom replikker, symboler, omtale).

2. Hvilke omstendigheter i Matt's liv kan forklare at han ble en forbryter?

3. Hvilke unnskyldninger bruker han selv for å bortforklare at han ble en forbryter?

4. Hva er Matt dømt for - og hva innrømmer han til slutt at han har gjort?

5. Hva slags menneskesyn gir Matt uttrykk for blant annet overfor svarte?

6. Hvordan opplevde du scenen der Matt henrettes? Hva synes du hadde vært en passende straff? Hvordan hadde filmen sluttet hvis du skulle laget den?

7. Hvorfor vil Matt ha kontakt med søster Helen? Hva slags hjelp får han?

8. Hans siste ord er "Jeg ber om tilgivelse. Håper døden min er en lettelse for dere. Jeg elsker dere". Hva sier dette om utviklingen (forandringen) han gjennomgår i løpet av filmen?

Om Søster Helen

1. Lag en beskrivelse av Helen, der du får fram hennes personlige egenskaper i tillegg til noen ord om oppveksten og hennes daglige arbeid. Hvorfor ble hun nonne? Hvorfor bruker hun ikke nonnedrakten sin?

2. Hvilke motiver har Helen for å opprettholde kontakten med Matthew? Hva ønsker hun å oppnå? Lykkes hun?

3. Ofrenes familier kan ikke akseptere at Søster Helen viser sympati for morderen. Kan du forstå dem? Er det riktig av henne å prøve å hjelpe ham?

4. Hva mener Helen med dette bibelsitatet: "Fortell sannheten, og sannheten skal få deg fri"?

5. Skuespilleren Susan Sarandon (som spiller Helen) har overhodet ikke sminke på seg under filminnspillinge. Hvorfor ikke? Hvilken effekt har dette?

Om straff, rettferdighet, tilgivelse og hevn.

1. Hva er viktigste hensikt med fengsel og andre offentlige straffemetoder? ( Mulige svar)

* - demonstrere at handlingen er uakseptabel for samfunnet * - "hevne" forbrytelsen på vegne av samfunnet (rettferdighet) * - rehabilitere den straffedømte (gjøre ham/henne til et nytt og bedre menneske) Kan en morder eller voldtektsforbryter tilgis? Hva betyr det egentlig å tilgi noen?

8. Kunne Matthew gjort noe selv for å spore av forbryterbanen og pense inn på et liv som lovlydig borger?

9. Til tross for at Matthew skal henrettes, overvåkes han av 10 vakter, bl.a. for at han ikke skal begå selvmord. Hvorfor er det så viktig for myndighetene å hindre dette?

10. Hva synes du om pressens rolle i dekningen av saken om Matthew? Er det riktig Om dødsstraff

(Les informasjonen fra Amnesty om dødsstraff før du besvarer disse spørsmålene).

1. Er straffen Matthew fikk rettferdig? Hvilken straff fikk kameraten?

2. 38 av 50 delstater i USA har lovfestet dødsstraff, mens bare 24 av statene kan vise til fullbyrdede dødsdommer. Ville alle som hadde gjort det samme som Matthew fått dødsstraff i samme stat i USA? Hvem har størst sjanse for å unnslippe dødsstraff- og hvem er mest utsatt?

3. OJ. Simpson - en- av USA's største sports- og filmidoler ble nylig tiltalt for omtrent samme forbrytelse som Matthew, men ble frikjent (til tross for at han var svart og Matthew hvit). Hvilke faktorer utenfor selve rettssalen og lovverket hadde betydning for utfallet av O.J's dom?

4. Forekommer det forskjellsbehandling av straffedømte i Norge?

5. Når ble dødsstraff avskaffet i Norge. Burde vi ha en slik mulighet for avstraffelse av de verste forbrytelsene? Hvilke argumenter for og mot dødsstraff kom fram i filmen? Forrige Storting avskaffet dødsstraff under krig i Norge under sterke protester fra mange norske offiserer. Hvorfor tror du de protesterte?

6. Kan det kalles drap når myndighetene i et land fullbyrder en dødsdom?

7. Hva synes du om at ofrenes pårørende får være tilstede når den dømte henrettes?

8. Hvilke andre land har dødsstraff? Hvilke ulike fysiske straffemetoder praktiseres i andre land? (Kanskje dere kan markere dem på et verdenskart og henge opp i klasserommet?)

9. Har filmen hatt noen innflytelse på dine oppfatninger eller holdninger vedrørende dødsstraff?

Forslag til langsvarsoppgave:

1. Tenk deg at myndighetene foreslår gjeninnføring av dødsstraff i Norge.

Skriv et avisinnlegg som støtter dette forslaget - eller et som argumenterer mot.

Ski, mars 1996

Mia Lindrup


Sterkt drama om dødsstraff TV 2 sender i kveld det gripende dramaet "Dead Man Walking" med Sean Penn i hovderollen som den drapsdømte fangen Matthew Poncelet. Nonnen Søster Helen (Susan Sarandon) får et brev fra Matthew, som trenger noen å prate med. Han venter på sin dødsdom for mordet på to tenåringer. Søster Helen tviler, men etter en stund bestemmer hun seg for å kontakte Matthew. Det han har gjort fyller henne med avsky, men hun vil forsøke å nå fram til det forskremte mennesket bak den tilsynelatende uberørte unge mannen hun ser foran seg.

Jo mer tid søster Helen bruker sammen med Matthew, desto mer plages hun av å se hvordan han lider i påvente av henrettelsen.

Hun kjemper for denne sinte, forvirrede unge mannens sjel og verdighet. Men hun snakker også med drapsofrenes pårørende og blir berørt av deres behov for rettferdighet.

Kan det være riktig å drepe for å visa at det er galt å drepe? Det er spørsmålet hun stiller seg.

Dead Man Walking er basert på søster Helen Prejeans bok ved samme navn.

TV2

Alle bilder av Dead Man Walking

Trailer

Link til denne traileren

Dead Man Walking (1995)

Produsent: Jon Kilik
Regi: Tim Robbins
Manus: Tim Robbins
Sjanger: dokudrama, politisk, drama
Nasjonalitet: USA
Spilletid: 2 timer, 2 minutter

Kritikk

Aftenposten: Terningkast 6
Dagsavisen: Terningkast 5
Dagbladet: Terningkast 5
VG: Terningkast 5

Rollebesetning

Susan Sarandon
Søster Helen Prejean
Sean Penn
Matthew Poncelet
Robert Prosky
Hilton Barber
Raymond J. Barry
Earl Delacroix
R. Lee Ermey
Clyde Percy
Celia Weston
Mary Beth Percy
Lois Smith
Helens mor
Scott Wilson
Chaplain Farley
Roberta Maxwell
Lucille Poncelet
Judy Campbell
Judy Campbell
Lea Thompson
Lea Thompson
Sharon Gless
Sharon Gless
Tom Berenger
Tom Berenger
Brooke Shields
Brooke Shields
Clint Eastwood
Clint Eastwood